نویسنده کتاب، پس از استقبال بی‏‌نظیر خوانندگان از کتاب «افسانه»، کیفیت و زیبائی کار را در قبال کمیت آن فدا نکرد و ترجیح داد که نگارش کتاب، زمان لازم را طی کند تا خواسته خوانندگانِ حرفه‏‌ای رمانِ ایرانی ـ که امروز از خانم فریده نجفی انتظاری فراتر از «افسانه» دارند…
«مهر و مهتاب» با حرکتی خیال‏‌گونه از کنار کوچه‏‌های زندگی عبور می‏‌کند و خواننده را با خود در این کوچه‏‌ی بی‏‌انتها همسفر می‏‌سازد. گاهی، کوچه بهاری است و عطر صد خاطره را به مشام می‏‌رساند و گاهی دیگر، صدائی مکرر، فریاد می‏‌زند که از این عشق حذر کن. نویسنده سعی…
«مستانه‌‏ی عشق» یک تجربه است و یک گریز: اول، تجربه‏‌ای برای نسل جوان ما که امروز به راستی با استقبال خود از کتاب‌های رُمان ایرانی، نشان داده‌‏اند که عزم برتجربه اندوزی از کتاب دارند و با این کار، می‏‌خواهند راهی که دیگران پیموده‏‌اند، آگاهانه طی کنند. و دوم، یک گریز…
کاری تازه از نویسنده‌‏ای که با آثارش آشنا هستید: «کوه شیشه‏‌ای» قصه یکی از مسائل اجتماعی اطراف ماست که بانگاه نویسنده باز شده و در برابر خواننده قرار گرفته است. قصه، روایتی سهل و ساده دارد که از نکات خاص و بارز نویسنده آن است و می‏‌تواند خواننده را به…
این اثر، برای بسیاری از اهل رمان ــ و به ویژه آنان که به شادان اعتماد کرده و می‏‌کنند ــ و نیز آنانی که با آثار قبلی نویسنده آشنایی دارند، جذابیت‏‌های لازم را دربر دارد. نویسنده با حرکات به هنگام و تجربه خوب از نویسندگی، داستان و قهرمانانش را پیش…
کتاب «خواب و بیدار» مانند تمامی کتاب‌های رُمان می‏‌باید اثری در خواننده خود داشته باشد و او را در اندیشیدن یاری کند و یادآور روزهای عمر باشد که بی‏‌محابا می‏‌گذرند و در اثر یک خطای کوچک به مسیری منتهی می‌گردند که تنها حسرت را برجا می‌گذارند. برای لحظات این زندگی،…
شاید کمتر کتاب‌خوانی را با حداقل سه چهار دهه گذرِ عمر بتوان یافت که پس از شنیدن نام «ر. اعتمادی» بی‏‌اختیار به یاد «کفش‌های غمگین عشق» نیفتد ـ حتی اگر این کتاب را نخوانده باشد. بطوری که این دو نام با یکدیگر عجین شده و آن کتاب مظهر این نویسنده…
شاید بارزترین نکته این کتاب، حال و هوای داستان در زمان گذشته است. گذشته‌‏ای به بلندای بیش از نیم قرن که صدای پای درشکه‏‌ها و وجود روبندْهای زنان از شاخص‌‏ترین علائم آن دوران است. «جیران» قصه عشق است در زمانی که مرد مالک مطلق خانه بود و زن یکی از…
همه‏‌ی آن سه نسلی که خواننده‏‌ی «ر ـ اعتمادیِ» قصه‌‏گو بوده و هستند به اتفاق نظر خواهند رسید که «هفت آسمان عشق» آن نقطه‏‌ی اوج آثار وی خواهد بود و از آن دست کتاب‌هایی است که روایت‏گر زیبایِ عشقی ناب و بی‌‏آلایش است، بطوری که می‏‌تواند سال‌های سال خوانده شود…
«گیسو» داستان یکی از دختران امروز ماست. دختری که ناخواسته به گذشته می‌رود و در بررسی و کنکاش در آن به نکاتی دست می‏‌یابد که تمامی دنیایش را زیر سوال می‏‌برد: «یعنی آیا آنچه را تاکنون می‏‌پنداشته غیر از واقعیت بوده و آیا باید آنچه امروز می‏‌شنود باور کند؟» «گیسو»…
صفحه15 از18