این قصه، گوشه‌‏ای دارد به آنچه می‏‌پنداشتیم و آنچه گذر روزگار تدارک می‏‌بیند. عشق در برخورد میان افراد شکل می‏‌گیرد و در دل‏‌ها جوانه می‏‌زند. یکی این دل‏‌خواستن را بر زبان می‏‌آورد و پُر شور نقش عاشق پیشه‏‌ای بی‏‌قرار را بازی می‏‌کند، و یکی دیگر در نهان‏‌خانه دل پرورشش می‏‌دهد و در سکوت کامل آن را حفظ می‏‌کند. اما هیچ یک نمی‏‌دانند که پیروز این میدان چه کسی خواهد بود، درست مثل آرزوهای کودکی. به هر حال روایت نویسنده مثل آثار قبلی‏‌اش، می‏‌تواند خواننده را همراه خود سازد و هر لحظه در اوج و فرودِ داستان به هیجان وادارد. شاید این قصه‏ سرایی هم یکی از آن غافلگیری‏‌ها یا آرزوهای بربادرفته کودکی باشد!

نویسنده‌‏اش تجربه‌‏ای به وسعت یک زن و یک مادر دارد و چون تجربیاتش را از بطن جامعه می‏‌گیرد با توانائی خود در نگارش توانسته ارتباط خوبی با خوانندگان برقرار کند و امروز یکی از نویسندگان موفق و اثر گذار در میان دیگر نویسندگان خوب انتشارات شادان است. «راز نیاز» نیز یکی از همین تجربیات روزمره‏‌ی زندگی است که قهرمانش اگر چه به ظاهر دختری ساده چون بسیاری از اطرافیان ماست ولی کتاب با خود، همان نکته مهم را که آگاهی دهندگی است همراه دارد. آگاهی از دیدگاه یک دختر جوان بنام «نیاز» که گذر سالیانِ جوانی به او پختگی و تکامل می‏‌دهد.

این رمان، نویسنده‏‌ای پرسابقه دارد. نویسنده‏‌ای که در کتاب حاضر توانایی خود را در ارتباط با همان خوانندگانِ خوبِ انتشارات به اثبات رسانده است. «آن‌سوی خیال» داستان تجربیات دختری است که خواندنش می‏‌تواند برای تمام زنان و دختران ما موثر باشد. و علاوه بر آن، سوژه‏‌ی کتاب به دلیل واقعی بودن و جذابیت، بیشتر و بیشتر خواننده را با خود راهی دیار داستان می‏‌نماید.